Košík je prázdný
Kategorie zboží

Biografie Korespondence

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu

Kniha obsahuje texty dopisů a pohlednicí odeslaných v rozmezí v letech 1981 - 2000 z Tábora do Plzně.

57,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí

Tajemný básník, úspěšný boxer, umělecký kritik, který nenechal jediné slavné jméno na pokoji, skandalista, ředitel revue Maintenant, do níž přispíval výhradně sám, dadaista předtím, než to slovo Tristan …

439,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí

Publikace s neotřelou grafikou Pavla Růta, určená především mladším čtenářům, nás vtahuje do života slavného českého emigranta, která strávil v Americe posledních třicet let svého života.

473,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí

Tyto dopisy byly v zoufalé životní situaci mladého židovského děvčete určeny její přítelkyni z dětství, bez reálné naděje, že někdy najdou svého adresáta.

212,50 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Anotace: Korespondence J. Škvoreckého a L. Dorůžky ze tří let po sametové revoluci osvětluje a připomíná mnohé události porevolučního dění, události literární, kulturní i politické.

317,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Rozsáhlý výbor z korespondence českých jezuitů z let 1657-1741 zahrnuje popisy jejich evropských cest do Itálie a Španělska a výjimečně i do Portugalska, ale především listy ze zámořských misií do …

534,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Publikace představuje korespondenci mezi rakouským barokním malířem Martinem Johannem Schmidtem (Kremser Schmidtem) a začínajícím malířským žákem Franzem Oesterreicherem z Jihlavy.

185,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí

Svazek je koncipován monotematicky: studie spojuje zájem o různé aspekty učenecké komunikace v období 16. a 17. století.

325,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí

Svazek Listář 2 uzavírá vydávání čtyřsvazkových Spisů Josefa Palivce v nakladatelství Torst.

544,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Kauza Kaprálová je příběhem posmrtné repatriace české skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové, jak ho zaznamenaly dobová korespondence a dokumenty, jež představují nejen zajímavou reflexi tehdejší …

316,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí

V rámci širšího projektu přináší tato kolektivní monografie analýzy styků T.

378,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí

Básník a esejista Ivan Diviš a básník, literární vědec-germanista, filosof, esejista a překladatel Rio Preisner se přáteli stali v exilu v letech 1969-1989.

622,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme v pondělí

Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje období 1932-1944, tedy období po rozpadu …

333,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Korespondence profesorů Františka Michálka Bartoše a Amedea Molnára začíná dopisem jednadvacetiletého Molnára v roce 1944 a uzavírá ji Molnárův dopis napsaný devět dní před Bartošovým úmrtím v roce …

437,00 Kč
včetně DPH

Skladem 5 ks Odesíláme v pondělí

Skladatel a konceptualista John Cage patří k nejvýraznějším osobnostem hudby 20. století s přesahem do mnoha jiných oblastí umění.

885,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí

Korespondence, dochovaná v nemalém množství v osobním fondu českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838-1915), uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, …

447,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Dnes již málo známé spisovatelky Sofie Podlipská a Irma Geisslová si v letech 1883 až 1897 dopisovaly jak o svých každodenních starostech, tak o výjimečných zážitcích, vyměňovaly si názory na umění a …

531,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Vzájemná korespondence Václava Havla a Františka Janoucha představuje dosud ojedinělý pramen k poznání tuzemské protikomunistické opozice let 1977–1989.

415,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Nový svazek Brdské edice nás zavádí do Strašic, kde se v roce 1921 narodili Josef Polívka a Bohuslav Velvarský, dva budoucí spolužáci, kteří se v době německé okupace českých zemí rozhodli uprchnout …

390,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Knihu tvoří úvodní studie a kritická edice korespondence z let 1924-1967 dvou významných geologů střední Evropy, Waleryho Goetela z Krakova a Radima Kettnera z Prahy.

579,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Kniha vystavěná na hranicích románu a dokumentu. Vypravěč posílá dopisy příbuzným a přátelům z Tahiti.

396,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí

Kniha zpřístupňuje vzájemnou korespondenci mezi historičkou Miladou Paulovou (1891-1970) a kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1867-1941) jako historicky významný a zajímavý pramen, který …

518,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí

Soubor textů Václava Havla a o Václavu Havlovi zachycuje perzekuci, kterou v době normalizace zažíval Havel na vlastní kůži.

403,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme v pondělí

Baronka Sidonie Nádherná (1885-1950) patří k výrazným osobnostem evropského kulturního života první poloviny 20. století.

407,40 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme v pondělí

Druhý díl edice korespondence univerzitního profesora Aloise Musila (1868-1944) je věnován vzájemnému písemnému styku tohoto význačného orientalisty se zemědělským ekonomem Edvardem Reichem …

586,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Publikace Korespondence T. G. Masaryk - Josef Svatopluk Machar. Svazek II. (1896) zkoumá a dokumentuje vztah a kulturní i politickou činnost T.

395,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

První vydání vzájemné korespondence Františka Hrubína a Jana Zahradníčka zahrnuje všechny dostupné dopisy obou básníků (téměř sto korespondenčních jednotek).

298,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Jádrem již čtvrté knihy tzv. dadakorespondence Vladimíra Syrovátky jsou dopisy, které autor adresoval významným úřadům a institucím (patří mezi ně Kancelář prezidenta republiky, Policejní prezidium České …

253,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Listy Deža Ursinyho Eve Rosenbaumovej Jabloň v zime prichádzajú zďaleka, a predsa zblízka.

535,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme v pondělí

Nikdy neodeslaný "Dopis otci" (1919) je považován za klíč k literárnímu dílu Franze Kafky (1883-1924).

343,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme v pondělí