Košík je prázdný
Kategorie zboží

Biografie Korespondence

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu
 

F.

357,00 Kč
337,40 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Nikdy neodeslaný „Dopis otci“ (1919) je považován za klíč k literárnímu dílu Franze Kafky (1883-1924).

280,00 Kč
264,60 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks

Korespondence českého historika, novináře a politika Josefa Kalouska (1838–1915), dochovaná v nemalém množství v jeho osobním fondu, uloženém v Archivu Národního muzea v Praze, je odrazem rozsáhlých vědeckých, pedagogických, publikačních, redakčních, organizačních i politických aktivit svého pisatele a okruhu jeho kolegů, přátel či známých. Nejpočetnější, ale nepochybně i nejzajímavější je korespondence vedená s českými historiky, která zahrnuje dopisy jak Kalouskových kolegů z univerzity a fakulty starší i mladší generace a jeho žáků, postupně se etablujících na poli historické vědy, tak historiků regionálních, archivářů z různých typů archivů, včetně tehdy privátních, a ne vždy snadno přístupných, středoškolských profesorů, muzejních a knihovních nebo i vlastivědných pracovníků či zapálených amatérů.

699,00 Kč
660,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Korespondence Jaroslava Vrchlického s Justýnou Vondroušovou z let 1904–1908 sestává z dvou titulů ve společném boxu a v obou knihách je dobře rozkryto inspirační zázemí Vrchlického vrcholné tvůrčí etapy. Oba protagonisté si pro korespondenci vybrali jména z artušovské legendy – on je kouzelníkem Merlinem, ona je čarodějkou Vivianou. Milostný zážeh a cit zároveň obdařil korespondenci takovým množstvím neznámých básní, že se editor rozhodl vedle korespondence sestavit z nich novou sbírku s názvem Písně Viviany.

450,00 Kč
425,30 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Skladatel a konceptualista John Cage patří k nejvýraznějším osobnostem hudby 20. století s přesahem do mnoha jiných oblastí umění.

899,00 Kč
849,50 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

Soubor textů Václava Havla a o Václavu Havlovi zachycuje perzekuci, kterou v době normalizace zažíval Havel na vlastní kůži.

349,00 Kč
329,80 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks

Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) byl francouzský jezuita, přírodovědec a filozof, který ve svém díle vytvořil teorii evoluce založenou na křesťanském myšlení.

320,00 Kč
302,40 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks

Dopisy, které italský literární vědec a básník Angelo Maria Ripellino (1923–1978) posílal „do vlasti české“, a listy, které sám dostával od českých intelektuálů, básníků a výtvarníků, jsou nejen vzácným dokladem zájmu a znalosti, kterým se těšila česká kultura v Itálii; tato korespondence je také důležitým svědectvím o situaci, v níž se česká kultura ocitla po druhé světové válce, o přátelstvích, radostech a svízelích celé řady méně i více známých osobností české literární a umělecké scény různorodého zaměření, jako byli Karel Teige, Jindřich Chalupecký, Vladimír Holan, Jiří Kolář a mnoho dalších.

309,00 Kč
292,10 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Korespondence básnické dvojice Holan-Zedníček z let 1940-1977: 240 dopisů, doplněných poznámkovým aparátem, bohatou obrazovou přílohou, dosud nepublikovanými básněmi a doslovem Miloše Doležala. Ten úvodem píše: "Dějiště: dům na pražské Kampě a zapadlé vysočinské město Hlinsko.

399,00 Kč
377,10 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Korespondence mezi českým ministrem ve Vídni Antonínem Rezkem a mladočeskými politiky Václavem Škardou a Karlem Kramářem navazuje na první díl dopisní výměny mezi A.

359,00 Kč
339,20 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Svazek Listář 2 uzavírá vydávání čtyřsvazkových Spisů Josefa Palivce v nakladatelství Torst.

548,00 Kč
517,90 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

První díl edice korespondence Aloise Musila (1868-1944), orientalisty, arabisty, teologa a cestovatele, sleduje kulturní a politický kontext společenských sítí první Československé republiky v souvislosti s budováním Orientálního ústavu.

499,00 Kč
471,60 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks

Edice Korespondence Jakuba Demla soustřeďuje a zpřístupňuje některé rozsáhlejší soubory básníkových dopisů.

498,00 Kč
470,60 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

Nový svazek Brdské edice nás zavádí do Strašic, kde se v roce 1921 narodili Josef Polívka a Bohuslav Velvarský, dva budoucí spolužáci, kteří se v době německé okupace českých zemí rozhodli uprchnout za hranice a přidat se k protinacistickému odboji.

339,00 Kč
320,30 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks

Dopisy dvou osobností českého posrpnového exilu jsou především kronikou exilového časopisu Listy, současně podávají obraz vzajemných vztahů mezi Čechoslováky v zahraničí i domácím disentem a jejich společného úsilí o návrat svobody.

289,00 Kč
273,10 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Knihu tvoří úvodní studie a kritická edice korespondence z let 1924–1967 dvou významných geologů střední Evropy, Waleryho Goetela z Krakova a Radima Kettnera z Prahy.

550,00 Kč
519,80 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Inspirace poezií Otokara Březiny (1868–1929) byla pro básníka Jakuba Demla (1878–1961) a jeho dílo určující.

477,00 Kč
450,80 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

Svazkem Korespondence se završuje vydávání devítisvazkových Spisů Jiřího Ortena.

599,00 Kč
566,10 Kč
včetně DPH

skladem
4 ks

Dopis Andrého Gorze, filozofa česko-rakouského původu, je kromě milostného vyznání také rekapitulací autorova politického a ekologického myšlení.

258,00 Kč
243,80 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

Souborná edice 164 dopisů o literatuře, překládání a životě, které si mezi sebou vyměňovali dva vynikající čeští překladatelé a spisovatelé.

448,00 Kč
423,40 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

Kniha přináší edici dopisů dvou předních českých intelektuálních osobností a v osobním vztahu švagrů: Zdeňka Neubauera (1942–2016) a Václava Bendy (1946–1999).

298,00 Kč
281,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 50 ks

Publikace Korespondence T.

340,00 Kč
321,30 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

Literární dílo Jana Hanče vyšlo v posledních letech v nakladatelství Torst ve dvou svazcích - Události a Dodatečné události.

444,00 Kč
419,50 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Rozsáhlý výbor z korespondence básníka, filosofa a indologa René Daumala, kterou francouzský editor označil za jednu z nejkrásnějších ve 20. století, zahrnuje období 1932-1944, tedy období po rozpadu literární skupiny Vysoká hra až do autorovy předčasné smrti. Mezi adresáty adresáty dopisů patří Maurice Henry, Rolland de Renéville, Jean Paulhan, Georges Ribemont-Dessaignes, Luc Dietrich, Jeanne de Salzmann, Léon Pierre-Quint a mnoho dlaších. Knihu doplňuje překlad rukopisných záznamů R.

269,00 Kč
254,20 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks

Obsáhlý svazek korespondence básníka Františka Hrubína a literárního historika a kritika Václava Černého vypovídá nejen o mimořádném přátelství obou spisovatelů, o době, v níž žili, a lidech, s kterými se stýkali, ale je i důležitou knihou o novodobé české poezii a českém básnickém překladu.

298,00 Kč
281,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks

Široké veřejnosti málo známý archivář, historik, novinář a politik Hubert Ripka od počátku třicátých let podával Edvardu Benešovi zprávy a analýzy o domácí a zahraniční politické situaci.

480,00 Kč
453,60 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

V dopisech psaných po svém zatčení za podvracení republiky v květnu 1981 se Jiřina Šiklová obrací především ke svým dětem a mamince či dlouholetému příteli Milanu Machovcovi a zprostředkovaně též k dalším blízkým.

229,00 Kč
216,40 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks

Sborník textů téměř šedesáti autorek a autorů, který je koncipován jako dárek k padesátinám Miloslava Kaly, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

89,00 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks

„Bruno Schulz.

299,00 Kč
282,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks

K výročí narození Jiřího Voskovce (19. června 1905) vychází soubor zvukových dopisů, posílaných životnímu příteli Janu Werichovi do Prahy v šedesátých a sedmdesátých letech.

197,00 Kč
186,20 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks