Košík je prázdný
Kategorie zboží

Knihy o jazycích a literatuře

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu
 

Literární dílo Jana Hanče vyšlo v posledních letech v nakladatelství Torst ve dvou svazcích - Události a Dodatečné události.

496,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

… Nesnažíme se nastínit novou teorii. Pouze pozorně čteme časopisecké příspěvky, posuzujeme kompozici jednotlivých čísel nebo ročníků, zamýšlíme se nad významovými a stylistickými posuny původních děl …

194,00 Kč
včetně DPH

skladem
4 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Tento svazek mapuje skloňování skupiny substantiv, která po historicky dlouhou dobu kolísají ve 3 pádech singuláru mezi měkkým a tvrdým skloňováním.

308,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
úterý 11.4.

První úplné vydání rozsáhlého memoárového díla, které patří k nejdůležitějším svědectvím o české kultuře let 1952-1968.

666,00 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Schönfeldova Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky patří k základním dílům české grafologické literatury, ale i ve světovém kontextu patří k nejkvalitnějším.

456,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Výbor představuje literárněvědné dílo Mojmíra Otruby (1923 - 2003). Otruba je znám především jako vynikající znalec české literatury 19. a 20. století, který své vědomosti zúročil v množství doslovů …

677,00 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů.

168,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Novela, v níž se prolíná příběh z asanované Prahy počátku 20. století s příběhem současným.

281,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Jak se odráží politická situace v současné literatuře? Na tuto otázku se pokouší odpovědět kniha Daniela Nemravy, v níž představuje některé prózy latinskoamerických spisovatelů, Argentince Manuela Puiga, …

346,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
středa 5.4.

Kniha přináší výbor z teoretických a historických studií k tématu literární cenzury, které od osmdesátých let podstatně ovlivnily mezinárodní diskusi o tomto interdisciplinárním fenoménu Cílem svazku …

417,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
středa 5.4.

Třetí díl rozsáhlého čtyřdílného kompendia, jež podává ucelený výklad o vývoji české literatury v období od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu v roce 1989, je věnován období šedesátých …

593,00 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks
Odeslání
úterý 11.4.

P. Sgall a J. Panevová předkládají v této knize řadu zajímavých postřehů o současné češtině především z hlediska psaného jazyka.

265,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Antologie textů Český strukturalismus v diskusi obsahuje překlady studií zahraničních literárních teoretiků a historiků zabývajících se českým strukturalismem, zejména poetikou, sémiotikou a estetikou …

417,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
středa 5.4.

Publikace nabízí odborné i laické veřejnosti se zájmem o tuto problematiku nové podněty a inspiraci.

151,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Kniha přináší soubor studií prezentovaných v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v rámci Literárněvědného fóra 2019 Češi, Němci a protektorátní literatura.

340,00 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Spojení ženství, vody a smrti Kniha Ofélie a její sestry je výsledkem několikaletého odborného zájmu Radka Malého o tento motiv a jeho zobrazení v evropské literatuře. „Krásná utonulá“ nabývá několika …

343,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 50 ks
Odeslání
úterý 11.4.

V osmém svazku edice Skrytá moderna chceme upozornit na literární historií opomíjený (1913).

282,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Kniha Možnosti četby nabízí interpretaci díla Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny 19. století.

168,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Studie Intelektuálové a masy podrobuje kritice elitářské teze některých nejznámějších osobností britské literární scény konce 19. a počátku 20. století.

453,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Kolektivní monografie je prvním soustavnějším průzkumem vlastností českého vyprávění v průřezu žánrovým polem a několika desetiletími 19. století.

537,00 Kč
včetně DPH

skladem
4 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Proč jsou Andersenovy pohádky tak znepokojivé? Měsíc před smrtí si Andersen poznamenal: „Žádný sochař mě nezná, neviděl mě číst, neví, že děti nemám za zády, na klíně ani na koleni; že mé pohádky jsou …

352,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Soustavný obraz literatury Anglosasů od nejranějších písemných památek po poslední básně sklonku 11. století. - Tuto epochu charakterizuje směřování od předkřesťanských, kmenových a všegermánských východisek, …

542,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce?

282,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Gendži monogatari (Příběh prince Gendžiho) je pravděpodobně nejznámějším dílem japonské klasické literatury.

414,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Publikace se zaměřuje na styl psaní odborného textu, přináší praktické rady pro práci se zdroji, rovněž poučení pro správné úpravy bibliografických údajů a citování.

283,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Čtení o Františku Halasovi zahrnuje texty z let 1927-1969, je uspořádáno chronologicky, rozděleno do dvou částí, nadepsaných Negace v poezii a Torzo naděje.

317,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Vynikající dílo o nespisovné češtině, které přináší poznatky významné nejen pro jazykovědu, ale i pro dějiny národní kultury.

544,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Druhé aktualizované vydání monografie Jaroslava Oliveriuse je spolehlivým průvodcem moderní literaturou arabského Východu.

370,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Pomístní jména - jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest - v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu …

239,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks
Odeslání
úterý 11.4.

Tato kniha se zabývá různými perspektivami třídních, rasových a genderových rozdílů, které se projevují ve specifickém kontextu postsocialistických států v historii i současnosti.

449,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
úterý 11.4.