Košík je prázdný
Kategorie zboží

Učebnice pro vysoké školy

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu

Učebnice organické chemie J. McMurry: Organic Chemistry patří mezi standardní příručky, podle kterých se studenti na řadě amerických univerzit (a nejen amerických) učí základům moderní organické chemie …

1 344,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Přijetí zákona o ochraně ovzduší v roce 1991 vyvolalo silnou potřebu sledování kvality ovzduší a monitoringu emisí znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší.

868,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Druhé vydání učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací …

370,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Publikace zahrnuje nejen perioperační ošetřovatelskou péči, ale v širších souvislostech dává strukturovaně nahlédnout do problematiky péče o pacienta na operačním sále napříč všemi zdravotnickými …

330,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu.

1 176,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Kniha je reedicí čtyřsvazkové učebnice lékařské chemie Jana Horbaczewského (1854–1942), která původně vyšla v nakladatelství Grosman a Svoboda mezi lety 1904–1908.

1 323,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Předkládaná příručka odborné angličtiny v ošetřovatelství je určena studentům středních a vyšších zdravotnických škol a lékařských fakult, účastníkům speciálních kurzů jazykových škol a těm, kteří se …

555,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Druhé vydání základní učebnice v oboru, která je určena nejen studentům bakalářských oborů lékařských a sociálně zdravotnických fakult, ale svým obsahem, srozumitelným jazykem, grafickým ztvárněním a …

416,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Kniha mapuje vývoj československého soukromého i veřejného práva v kontextu politických a hospodářských dějin Československa po druhé světové válce.

581,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Druhé, doplněné vydání úspěšné základní učebnice ošetřovatelství uzavírá čtvrtým dílem studijní materiály pro žáky středních škol.

382,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Druhé vydání oblíbené celostátní učebnice seznamuje čtenáře se základními poznatky v dermatovenerologii a důraz klade na logiku diagnostiky kožních nemocí, na praktičnost, přehlednost, pochopitelnost …

1 504,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Usnadněte si nelehký úkol, kterým je napsání bakalářské nebo diplomové práce!

212,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Publikace se zabývá aktuálními problémy ekonomické kriminality, a to především z pohledu policejního orgánu, který na tomto úseku kriminality trestnou činnost objasňuje.

370,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Tématem publikace jsou dva typy výpovědí s exponovanou logickou formou: tautologie, jejichž definičním rysem je apriorní pravdivost (Osud je osud; Kdo přijde, ten přijde; Když nechceš, tak nechceš;Buď …

307,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Publikace se věnuje třem okruhům vysokoškolského studia, zaměřeným na rozvoj a cvičení kreativity, a zabývá se možnostmi jejich vzájemného působení.

717,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Rozsáhlý slovník obsahující téměř 4000 hesel z různých oborů, které souvisejí s problematikou léčiv z hlediska jejich farmaceutického a chemického výzkumu, vývoje, technologie výroby, registrační problematiky, …

710,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Publikace se zabývá spisovnou výslovností anglického jazyka (tzv.

456,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie a platná právní úprava …

998,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Vzhledem k odlišnému charakteru uvedených pedagogických věd se jednotlivé části učebnice od sebe poněkud liší způsobem zpracování.

399,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči.

485,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Učebnice Přehled patologie je určena především pro studenty bakalářských a navazujících magisterských stupňů studia různých směrů na lékařských fakultách.

343,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Konstituce, konformace, konfigurace v organickém názvosloví je souborným zpracováním aktualizovaných pravidel pro tvorbu názvů organických sloučenin podle posledních doporučení Mezinárodní unie pro čistou …

439,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Funkční anatomie je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol.

830,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Cílem této publikace je představit čtenáři základní pojmy a metody přenosových dějů, seznámit je s jejich vývojem a demonstrovat jejich praktické využití.

387,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Již třetí vydání této příručky je určeno zejména zahraničním studentům medicíny a poslouží jim k procvičení konverzace mezi lékařem a pacientem.

222,00 Kč
včetně DPH

Skladem 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Publikace je určena především studentům UK FTVS, jejichž mateřštinou je český jazyk a kteří si chtějí rozšířit a prohloubit své znalosti oborově zaměřené němčiny.

325,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve středu 26.6.

2. vydání české učebnice ošetřovatelství, v níž jsou soustředěny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění.

197,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Čítanka představuje pestrou paletu latinských textů, s nimiž je možné se setkat v oboru dějin umění.

199,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Tato publikace provede studenty i ostatní čtenáře teoretickými základy oboru VYCHOVATELSTVÍ.

442,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve středu 26.6.

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí.

442,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve středu 26.6.