Košík je prázdný
Kategorie zboží

Zákony, předpisy a normy

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu

Druhé, aktualizované vydání komentáře ke stavebnímu zákonu obsahuje jeho znění účinné k 1. červnu 2020.

1 341,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve čtvrtek

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské …

238,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme ve čtvrtek

Úplná změní platná v roce 2022 (intraktivní vydání spojené s aktualizačním servisem, e-booky a webem) Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní …

174,40 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby.

287,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, …

199,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny došlo i v oblasti daní z příjmů k změnám, cílem kterých je daňová podpora dobročinné aktivity v možnosti odečíst od základu daně hodnotu bezúplatného …

405,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor předpisů, které reagují na uprchlickou vlnu vyvolanou invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu.

108,00 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve čtvrtek

Účelem občanského zákoníku je shrnout hlavní masu právních pravidel vztahujících se k soukromým právním záležitostem, jež jsou společná všem osobám.

313,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve čtvrtek

Přinášíme aktuální znění Ústavy České republiky, Zákona o volbě prezidenta republiky a Zákona o volbách do parlamentu České republiky po poslední novele, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2021 …

114,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve čtvrtek

Od ledna 2023 se mění všechny sazby cestovních náhrad pro podnikatelský i veřejný sektor vč. sazeb zahraničního stravného.

130,00 Kč
včetně DPH

Skladem 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje všeobecná pravidla a postupy psaní na klávesnici počítače bez ohledu na konkrétní výukový program.

378,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Kniha přináší podrobný přehled o materiálně-technickém vybavení vozidel zdravotnických záchranných služeb v SR a ČR v souladu s platnými legislativními normami.

425,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících vztahy České republiky a cizinců.

347,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

242,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023.

322,00 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, novelizovanou účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, …

243,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

V souvislosti s rozvojem elektroniky a výpočetní techniky došlo v uplynulých letech také ke značnému nárůstu používání elektrických zdravotnických přístrojů.

67,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci.

130,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

* Živelní pohromy a podnikání * OSVČ * ukončení podnikání * Zaměstnavatelé a ZP * chyby a postupy ***** V důsledku živelních pohrom dochází k tzv. překážkám v práci na straně zaměstnance i na straně …

228,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace obsahuje aktuální znění celního zákona, zákona o Celní správě ČR a zákona o působnosti celních orgánů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

185,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme ve čtvrtek

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů.

152,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve čtvrtek

Předložený návrh zákona provádí především transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob …

122,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

* Povinnosti plátce DPH na konci kalendářního roku 2023 * Úvěry a zápůjčky * účetní a daňové předpisy * Relativní majetková práva * výběr ustanovení z občanského zákoníku ***** Zákon o DPH ukládá v souvislosti …

398,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové …

151,60 Kč
včetně DPH

Skladem 2 ks Odesíláme ve čtvrtek

Živnostenský zákon - Veřejné dražby budou nově v režimu živnosti vázané (jak dražby věcí movitých, tak i věcí nemovitých).

111,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

* Mzdové a platové problémy po novele zákoníku práce * Slovenští občané v českém systému zdravotního pojištění * Přesčasy ve zdravotnictví po novele zákoníku práce * Zkrácené pracovní úvazky pro osoby …

367,00 Kč
včetně DPH

Skladem 4 ks Odesíláme ve čtvrtek

* Živelní pohromy z pohledu podnikatele * Milostivé léto – Správa sociálního zabezpečení * Doručování pracovněprávních písemností po novele * Dohody o práci a švarcsystém ***** Milostivé léto je určitou …

475,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví.

197,00 Kč
včetně DPH

Skladem 3 ks Odesíláme ve čtvrtek

Pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

328,60 Kč
včetně DPH

Skladem 1 ks Odesíláme ve čtvrtek

- Zákon o inspekci práce - zákon č. 251/2005 Sb. s komentářem - Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku - DPH u mank, škod a reklamací - Nákup a prodej pozemku, nemovitosti u podnikatele - Insolvence …

228,00 Kč
včetně DPH

Skladem > 5 ks Odesíláme ve čtvrtek