Košík je prázdný
Kategorie zboží

Vábničky a ručadla

řadit podle: Oblíbenosti Ceny Názvu
 

NordikHindVábničkapropřivábeníholéjelení zvěře,velkýchpredátorůajelenaSIKUv říjiNordikHindje zcela nováaunikátnívábnička.Je navržena speciálnětak, abyimitovalazvukteletejelení zvěřev tísni.Tento zvukprobudípředevšímlaň, …

1 131,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Nordik Fox je nová unikátní vábnička speciálně vyvinuta pro vábení lišek, které vyhledávají partnera během doby páření.

822,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Čímjetatovábničkatakováunikátní?Jevyrobenaz ušlechtilého dřeva wenge,kterémáspecifickou vysokou hustotu.Díkyskvělýmvlastnostemtohotodřevanenívábničkacitlivá na vlhkost.

1 131,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Kompletní sadavábničeknališkupro ambicióznílovce.Vsaděsenacházíliščíflétna,pomocí kterévěrněnapodobítetichévolánísamicevdobě kaňkování.Součástísetujeivábničkaimitujícíštěkotsamců,zaječívřeštidlozrozšířenýmkoncemprovětší …

2 834,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Nordik Predator"Pre-tuned"PředladěnáVábničkaNAPREDÁTORYTato vábnička jevelmi jednoduchák použití.Je předladěná na 4základnízvukya tudíž velmipomáhá začátečníkůmjednodušenapodobitvšechny zvuky,které jsou velmiatraktivní prolišky.Zaječíakráličívreštadlo:Tyto zvukyjednodušenapodobítepřemístěním gumového kroužkudo středníhozářezuzvukovédesky,vložíte doústafoukněte.Čím hloubějivložítevábničkydo úst, tímhrubšíbudenapodobovánívřešťan.Střídejtedlouhé a krátkézvukypo15-25sekundaopakujtekaždé 3-4minuty.Střídavě otevírejte a zavírejtedlaňpřed koncemvábničkypro větší autentičnost zvuků.Pohybujtehlavoudo stran.Pískánímyši ahrabošů:Přemístětegumový kroužeknanejvzdálenějšízářezod těla vábničky,zubystisknětemembránupředgumovým kroužkemakrátkými intervalyfoukejtedo vábničky.Tísňové volánísrny:(vábenímedvědů):Použijtevábničkystejným způsobem jako prozajícůakráličívřešťan,alepřemístětekroužekdonejbližšíhozářezuk těluvábničky a vsuňte vábničkuhlouběji doúst.Propřivábenímedvědůtímto způsobempokračujteve vábeníintenzivněnejméněhodinu.Upozornění!Vábničkamůže produkovatzvuky,které překračují 115dB,protovýrobce doporučujepoužívat chráničeuší.Výrobce:NordikGearAB,Švédsko

763,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábničkaurčena kimitaci charakteristického krákání vran.NÁVOD NA POUŽITÍ:Umístěteústní částvábničkydo vašichúst,přičemžvaše zubydátezavroubky,zhluboka se nadechněte afoukejtedo vábničkya zároveňvydávejtez …

882,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Nordik"Crying Bird"VřískajícíptákTato vábnička je speciálněvyvinuta pro napodobenízvuků,které vydávajíptáciv nouzi.Tyto zvuky jsouvelmi účinné propřivábenílišeka jinýchpredátorůa to i vl etním období.Pronapodobováníkřikuďatlovitýchv tísni,fouknětekrátce a intenzivněsilnétrrr,trrr,trrrdo vábničky.Pokud chcetenapodobittísňovýkřikmalýchptáků,foukejtedo vábničkyméněa využijteizvuku, který vydávápři vdechování.Nechtevzduchunikati kolemvábničky.Pokuddo vábničkyfúknetekrátkýstabilníproud vzduchu,dostanetevelmi reálnékráličívřeštění.Vábenínapodobujte15-30sekund,seďtetiše1-2 minutyapak opakujtena stejnémstanovišti.Výrobce:NordikGearAB,Švédsko

858,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Nordik Crying Lamb je vábnička na zvěř, kterou je jednoduché používat.

1 067,20 Kč
včetně DPH

skladem
5 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Akrylovávábničkanahusyjevyrobenazvelmiodolnéhoplastu,který se vyznačujeskvělýmzpracovánímakvalitou.Vábničkadokonaleimitujehlashusy,takžeúspěchpřivábeníhusyjezaručen.Vzhledemknízké hmotnostiaminimálním …

974,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábnička Nordik Sika je speciálně vyvinut k napodobování volání jelena Sika v říji.Pro vábení jelenů sika během říje začněte roztažením spodní části vábničky, umístěte náústek do vašich rtů a začněte …

1 223,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Pomocítétovábničkydosáhnetemimořádné úspěchypřivábenínejenčernou zvěř.Přisilnémfoukánídovábničkydocílítezvuk,kterým budetenapodobovatvolánístrachu.Tento zvukse dáskvělevyužíthlavněnavyháněníčernézvěřezpolí.Pomocívábničkydokážetenapodobiti …

1 226,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Skvělýdárekprokaždéhomyslivce.PrémiovýboxobsahujeřadukvalitníchvábničekWeisskirchen,které by nemělychybětve výbavě žádnéholovce.

8 826,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Základem úspěšného lovu je ve většině případů využívání vábničky. Jinak tomu není ani během lovu na vránu.

917,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábnička Nordik Agony je vyrobena a navržena švédskou firmou Nordik Gear AB tak, abyste dokázali co nejpřesněji imitovat reálný zvuk bolesti a agónie.

822,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Stoutovábničkouimitujeteptačínářekpředsmrtí.Závistzkořistiavidina snadné kořistipřivábíliškuijinépredátory.Na vábničku reagují všichni masožravci.Vábničkumůžetepoužívat po celý rok v každou denní dobu.Nejlepší …

1 226,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábnička je vyrobena z třešňového dřeva. Slouží na štěkání na lišku či na odpovídání štěkotem na velké vzdálenosti.

879,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábnička je zhotovena z dřevěného rezonující těla a výborné gumové podložky.

1 274,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Téměřuvšechsrnčíchvábničekzvišňovéhodřevavámpo krátké doběužívánívypovíslužbuzávitzapuštěnýdodřeva.Aprávě totosevámu této vábničkystátnemůže.Použití vnějšího i vnitřního závitu zaručuje extra dlouhou …

977,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábničkaimitujícípískáníslukyjevyrobenaztřešňovéhodřeva.Mášňůrkunazavěšení,pohodlnějitakmůžetemítzavěšenounapř.kolemkrku.Skvělejivyužijeteaťužpři pozorování,natáčení videa,fotografováníapod.

726,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Akrylovávábničkanakachnyimitujevelmi realistickékvákáníkachen,takžeúspěchpřivábeníjezaručen.

1 052,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

PomocívábničkyWeisskirchenWXT4ALLUniversallockermůžetenapodobitvelké množstvídruhůzvěře.Napříkladjakosrnec,zajíc,kachnanebodravázvěř.Extrémnípodmínkynedělajímateriáluvábničkyjakýkolivproblém.Vábitmůžete …

667,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

NordikBearVábničkaNordikBearjespeciálně navržena provábenímedvědů,rysů,vlkůa jinýchpredátorův oblastech sběžnýmvýskytemlosejzvěře, tj.zejména vseverní Evropěav severní Americe.Vábničkaimitujezvuklosíteletev tísni,který lákápredátorů,ale velmi dobřepřivábíilosicu.VAROVÁNÍ:Jakékolivvábenívelkýchpredátorůjena Vašizodpovědnost.Doporučujemevábitve dvoulovcích,kteří sedízády k soběa majítakpřehled o celémokolí.Dejtevábničkumezirtyavydechněte.Medvědse pohybujepouze tehdy, pokudslyšízvukteletev tísni, takževábničkupoužívejtedlouho a intenzivně.Tip:Vábničkajepro snadnějšípřenášení a manipulacisložená.Provábenía dosaženíautentickýchzvukůje nutnéspodní částvábničkyroztáhnout(prodloužit).Po skončenívábeníjijednoduše stiskemopět

1 188,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

S toutovábničkoumůžetedokonaleimitovatsmrtelnénebonouzové volánívrány.Jakožistarépřísloví říká:"Jestliže …

1 131,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Pomocí vábničky Weisskirchen WXT - 4ALL Universallocker můžete napodobovat velké množství druhů zvěře.

822,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 5 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Odolnost vůči mrazu a voděNenáročnost na údržbuJednoduché používáníVhodná i pro začátečníkyVelmi kvalitní vábnička pro vábení hus.

917,00 Kč
včetně DPH

skladem
3 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Široká škála zvukůJednoduché použití a údržbaVhodná i pro začátečníkyUrčena pro oblasti kolem řek a jezerS vábničkou Mankoff duck luxus napodobíte širokou škálu zvuků k přivábení kachen.

1 441,00 Kč
včetně DPH

skladem
2 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Vábnička načernou zvěřVábničkaNordikBoarje speciálněnavržena a vyvinutakvábenídivokých prasat.Zvuky vydávanétoutovábničkouimitujíkontaktnízvukydivokýchpřivyrývánía příjmu potravy,které provaběnídivoké …

1 131,00 Kč
včetně DPH

skladem
více než 10 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

3 díly - délka 18 cm - 46,5 cm s hmotností jen 100 gOd roku 2009 je nepřetržitý vítěz - na mistrovství Evropy ve vábeníPevný a odolný materiálPlastový materiál neabsorbuje vlhkost a tak nemění tón zvukuRučadlo …

1 858,60 Kč
včetně DPH

skladem
více než 50 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Nordik Mouse je vábnička, která napodobuje pištění hrabošů a myší. Je velmi atraktivní pro lišky a další predátory, kteří loví myši a ostatní drobné hlodavce.

467,20 Kč
včetně DPH

skladem
více než 20 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.

Tato vábnička je speciálněvyvinuta provábenísrnců.Jepredladnápro všechny čtyři hlavnízvuky,které potřebujete.NÁVOD K POUŽITÍ:Nordik Pro RoeVábnička na srnceNordik Pro Roe je vylepšená vábnička, kterou …

888,00 Kč
včetně DPH

skladem
1 ks
Odeslání
čtvrtek 13.10.